INFORMAČNÍ KLAUZACE

Informační klauzace

Informační klauzace pro klienty

V souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, i v soulade se zákonem č. 101/2000 Sb rádi bychom Vás informovali, že Verro-Glass Zofia Strykowska se sídlem v Bielsko-Białě, ul. Szlachecka 15 je správcem, což je entita, která rozhoduje o použití vašich osobních údajů.

Inspektorem ochrany osobních údajů ve společnosti je Zofia Strykowska - e-mailová adresa info@zmrzlinovepohary.cz

Osobní údaje jsme získali přímo od vás při zadávání objednávky nebo později, kdy používáte naše služby.

Vaše údaje budou zpracovány za tímto účelem:
- umožnění poskytování služeb elektronickými prostředky
- umožnění provádění transakcí
- umožnění vám nastavit a spravovat svůj účet
- vyřizování dotazů a oznámení určených pro nás
- poskytování služeb pro platební služby
- vyřizování stížností a návratů
- kontaktovat vás, abysme mohli poskytovat služby
- pro daňové a účetní účely
- sledovat vaši aktivitu, například např. aktivitu na webových stránkach, vyhledávání klíčových slov
- tvorby reklam v souladu s dříve zobrazeným obsahem
- provádění statistických analýz
- provádění marketingové činnosti vlastních služeb
- možnýho kontaktu s Vámi pro účely související s povolenými marketingovými aktivitami.

Souhlas, který jste nám poskytli, můžete kdykoli stáhnout. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, opravu údajů, odstranění, omezení jejich zpracování, nepodléhání automatizovanému rozhodování, včetně profilování a take právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů.

Vaše data mohou být převedena na třetí stranu pouze v případě, že je to nutné pro naše služby. Na Vaše data mohou mít přístup také naši subdodavatelé (zpracovatelské subjekty), například účetní, kurýri nebo advokátní kanceláře. Pokud to zákon vyžaduje, sdelíme vaše osobní autorizovaným subjektem, včetně příslušných soudních orgánů.

Doba, po kterou zpracováváme vaše osobní údaje, závisí na účelu zpracování. A podle toho:

- registrace na našich webových stránkách - za období, kdy jste zaregistrováni - dokud neopustíte web; po uplynutí této doby budou vaše údaje zpracovány za účelem souvisejícího s odpovědností našich činností, tj. za prokázání souladu s předpisy o dodržování osobních údajů, které jsou povinné podle ustanovení o ochraně osobních údajů a promlčení vašich nároků, avšak nejvýše 10 let.

- realizace prodeje - po dobu trvání smlouvy; po uplynutí této doby zpracováváme vaše údaje pro účely týkající se odpovědnosti našich činností, tj. prokázání souladu s předpisy o dodržování osobních údajů, pro které jsme povinni dodržovat ustanovení o ochraně osobních údajů a promlčení vašich nároků, avšak nejvýše 5 let.

- dodávky zbozi po dobu trvání smlouvy; po uplynutí této doby zpracováváme vaše údaje pro účely týkající se odpovědnosti našich činností, tj. prokázání souladu s předpisy o dodržování osobních údajů, pro které jsme povinni dodržovat ustanovení o ochraně osobních údajů a promlčení vašich nároků, avšak nejvýše 5 let.

- údaje o tom, jak využíváte naše služby (prostřednictvím souborů cookie) a data zpracovávaná v naší marketingové databázi - po celou dobu, kdy jste našim klientem, a později po dobu 5 let od doby, kdy jste přestali být našimi klienty (přestali používat naše služby a nakupovat v našem obchodě).

Máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016.
 

Přihlásit   
Zapomněli jste heslo?
Registrovat
Nakupování   
0 Produkty | 0,00
Top nabídka