Všeobecné obchodní podmínky
 

Obecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.zmrzlinovepohary.cz (dále též jen „e-shop“).
 
Prodávající je společnost:
VERRO-GLASS

Szlachecka 15
43-300 Bielsko-Biała, Polsko

Email: info@zmrzlinovepohary.cz

Náplň webové stránky
Všechna data a materiály na této internetové stránce, texty, grafika a fotografie jsou chráněny autorskými právy a jsou majetkem firmy Verro-Glass. Jejich kopírování, bezplatné užití na karty dezertů, složky katalogů, reprodukce, publikace, umístění na internetu, přesílání, přenos, distribuce nebo modifikace jsou zakázány. Jakékoli užití kterékoli ze zde nabízených fotografií výše uvedenými způsobmi představuje porušení autorských práv firmy Verro-Glass, které je v rozporu se zákonem.
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Verro-Glass nesmí být obsah webových stránek změněn, duplikován, prezentován, zobrazován nebo distribuován nebo jinak použit pro veřejné nebo komerční účely.


Objednávka zboží
a) Kupující vloží vybrané zboží do nákupního košíku.
b) Vyplní do objednávkového formuláře své osobní údaje a dodací adresu a zvolí způsob dodání a platby.
c) Před zasláním závazné objednávky může kupující objednávku zkontrolovat a změnit již vyplněné údaje. Závaznou objednávku odešle kupující kliknutím na odkaz „Závazně objednat“.
d) Po zadání objednávky prodávající neprodleně potvrdí její přijetí, které zavazuje zákazníka k objednávce. Automaticky vygenerované potvrzení objednávky: „Objednávka v e-shopu VERRO-GLASS č.:…” obsahuje seznam objednaných produktů, celkové náklady na objednávku včetně ceny produktu a přepravních nákladů.
e) Potvrzení přijetí objednávky a její přijetí k provedení se provádí zasláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při zadávání objednávky, která obsahuje alespoň potvrzení všech příslušných prvků objednávky, prohlášení prodávajícího o přijetí objednávky a její přijetí k provedení. Jakmile zákazník obdrží výše uvedený e-mail - potvrzení objednávky zaslané prodávajícím - mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena kupní smlouva.


Ceny zboží
Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny bez DPH.
Jste-li zaregistrovaní jako plátci DPH v rámci EU, tudíž vlastníte DIČ počínající na CZ platí pro Vás ceny bez DPH, uvedené v naší nabídce. Nejste-li plátcem DPH v rámci EU, musíte k námi uvedeným cenám dopočítat 21% DPH, kterou si později odvedete v rámci DPH odvodů na Vašem území podnikání. Naše nabídka se týka prodeji zboží komerčním zákazníkům.

 

Ochrana osobních údajů
Protože ochrana Vašeho soukromí je velmi důležitá, můžete navštívit naší webovú stránku bez podání osobních údajů. Osobní údaje se shromažďují pouze gdy nám je dobrovolnĕ sdĕlíte v rámci Vaší objednávky nebo při otevření účtu zákazníka. Údaje, které jste sdělili, budou bez Vašeho samostatného souhlasu použity výlučně pro zpracování a splnĕní Vaší objednávky.

Dodací podmínky

Zboží je dodáváno prostřednictvím distribuční společnosti.

Naše zboží Vám dodáme během 5-6 pracovních dnů od objednávky. Dodací lhůta mimo sezonu se může prodloužit, o čem prodávající informuje kupujícího e-mailem.

 

Cena za přepravní náklady v rámci České republiky:
- při platbě na náš bankovní účet – 155,00 Kč bez DPH
- při platbě na dobírku – 195,00 Kč bez DPH
Do úplného zaplacení částky faktury zůstává zboží majetkem společnosti Verro-Glass. Pod platbou se rozumí příjem ekvivalentní hodnoty u prodejce.

Odstoupení od objednávky

Odstoupení od objednávky ze strany zákazníka
Zákazník může odstoupit od objednávky pouze v případě, že ještě nebyla expedována. Zrušení objednávky je nutné realizovat písemně e-mailem, bez nutnosti uvedení důvodu, a to do 14-ti dnů od vyslání objednávky do prodejce.

 

Zrušení objednávky ze strany prodejce

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlouhodobě nedostupné
- změnila se výrazným způsobem cena zboží

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat e-mailem a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

Vrácení zboží
a) Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě zrušení objednávky se kupní smlouva od počátku ruší. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

b) Ve lhůtě tří (3) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno.
c) Pouze zboží, které není použito, je nepoškozené, a které se nachází v původním obalu, lze vrátit. Kupující je zodpovědný za případné poškození zboží, které má být vráceno.

d) Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Reklamace a náhrady škody

a) I přes pečlivé balení může jednak dojít k poškození zboží v transportu. Pokud v okamžiku převzetí zboží zjistíte mechanické poškození obalu zásilky, zkontrolujte prosím stav zboží. V případě jeho poškození odmítněte převzetí zásilky a trvejte na sepsání protokolu o poškození zásilky. Doporučujeme provést fotodokumentaci.

b) Reklamace bude prošetřena pouze v případě, že škoda bude oznámena dopravní společnosti po obdržení zásilky, a bude podepsána zpráva o škodě. Bez podepsaného protokolu o škodĕ nemůžeme poskytnout refundaci zboží.

c) Poviností zákazníka je zboží řádně převzít a vzniklou mechanickou škodu nahlásit neprodleně u přepravce, tak i prodávajícímu e-mailem na info@zmrzlinovepohary.cz a poté vyhotovit fotodokumentaci a zaslat e-mailem na info@zmrzlinovepohary.cz.

d) Ve skle, které je tvarované ručně, mohou být vzduchové bublinky. Tyto zde jmenované záležitosti nejsou vadou výrobku i přes to nestanoví předmĕt reklamace u prodejce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
E-Mail:
info@zmrzlinovepohary.cz

 

Ochrana osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky
                                                                                                                                         ČSOB, a.s.

číslo účtu: 242775335/0300

IBAN: CZ83 0300 0000 0002 4277 5335

 

Verro-Glass ©