Ochrana osobních údajů

1. Kontaktní údaje a správce

Správcem údajů podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

VERRO-GLASS

Szlachecka 15
43-300 Bielsko-Biała, Polsko

DIČ: PL9372229821

Inspektorem ochrany osobních údajů ve společnosti je Zofia Strykowska.

E-mail: info@zmrzlinovepohary.cz

 

2. Rozsah a platnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o zpracování údajů na webových stránkách společnosti VERRO-GLASS. Povinná pole, která jsou jako taková zobrazena, potřebujeme ke zpracování příslušného dotazu nebo vaší objednávky. Jakékoli další údaje, které jsou shromážděné navíc, jsou nepovinné a využíváme je k optimalizaci služeb, které nabízíme.

 

3. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

4.  Zákonný důvod a účel zpracovávání osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

5. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

a)       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

b)       právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

c)       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

d)       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

e)       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

f)        právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

6. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.

 

7. Osobní údaje a cookies

Ani my nejsme výjimkou a používáme na našich webových stránkách www.zmrzlinovepohary.cz soubory cookies. V rámci souborů cookie shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa a jiné identifikátory Vašeho zařízení), údaje o Vaší poloze a návštěvě (datum a čas návštěvy).

8. Závěrečná ustanovení

a)      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

b)       Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 
E-Mail:
info@zmrzlinovepohary.cz

 

Ochrana osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky
                                                                                                                                         ČSOB, a.s.

číslo účtu: 242775335/0300

IBAN: CZ83 0300 0000 0002 4277 5335

 

Verro-Glass ©